Back WWW.SCRL.RO
SCRL Braşov - IstoricSocietatea de reparaţii "CFR SCRL Braşov " S.A., denumită în continuare SCRL, s-a înfiinţat ca filială a S.N.T.F.C. "C.F.R. Călători" S.A. având obiect de activitate principal: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport Cod CAEN: 3317.

Deşi înregistrată în 2001, ca SCRL Braşov, cu personal tehnico-ingineresc propriu, experienţa şi tradiţia este de peste 40 de ani deoarece la înfiinţare a asimilat personalul de specialitate existent în depouri.

Activitatea de întreţinere şi reparaţii locomotive vitală pentru transportul feroviar a apărut o dată cu calea ferată. Astfel pentru întreţinerea material rulant de tracţiune, în jurul anilor 1940, se construiesc Depouri CFR printre care şi cel din Braşov, bine dotat, pentru a repara locomotivele cu abur precum şi alte vehicule feroviare de tracţiune care traversau cu trenuri Munţii Carpaţi prin trecatoarea Braşov - Predeal cu mare dificultate pe acest tronson.

Apariţia primelor ateliere moderne de revizie, reparaţie şi întreţinere locomotive este strâns legată de primele locomotive electrice aduse din Suedia în parcul CFR din Romania aduse special pentru a uşura traficul feroviar pe tronsonul Braşov - Predeal.

O dată cu sosirea primei locomotive tip ASEA "060-EA", în 9 decembrie 1965, au venit în Braşov, specialişti din Suedia pentru a instrui şi specializa personalul Depoului Braşov privind funcţionarea şi depanarea acestor locomotive. Activitatea de reparatii şi întretinere a locomotivelor electrice s-a extins în toată ţară în paralel electrificarea căilor ferate din Romania şi cu intrarea în producţie de serie a locomotivelor electrice tip ASEA la "Electroputere Craiova" după anul 1967.

Între ani 1975-2000 Depoul Braşov cunoaşte o dezvoltare bună şi devine unul dintre cele mai importante centre de revizii şi reparaţii pentru material rulant tracţiune din ţară având personal specializat şi bine instruit.

În anul 2001 ca urmare a diversificării materialului rulant pentru tracţiune, prin apariţia altor tipuri de vehicule de tracţiune precum şi apariţia societaţilor de transport feroviar privat se impune înfiinţarea, la nivel naţional, a unei societaţi distincte de revizii pentru locomotive şi separarea a activităţii de întreţinere şi reparatii material rulant tracţiune faţă de cea de exploarare.

Prin Hotarârea Guvernului nr. 863/2001 în temeiul art. 1, se înfiinţează Societatea Comercială "C.F.R. S.C.R.L. Braşov" S.A., denumită SCRL, că filială a S.N.T.F.C. "C.F.R. CĂLĂTORI" S.A. cu statutul de societate comercială pe acţiuni având sediul central în Braşov , Str. Fundatura Harmanului nr.2 , jud. Braşov, preluând personalul de specialitate din depouri continuând şi azi tradiţia cu acelaşi personal cu experienţă, autorizat şi bine pregătit, repartizat pe întreg teritoriul tării în funcţie de parcul de exploatare al SNTFC Călători SA.

SCRL s-a organizat în subunităţi numite Secţii de Reparaţii curente aflate în toate depourile aparţinând SNTFC Călători SA şi anume: Arad, Braşov, Bucureşti Călători, Cluj-Napoca, Galaţi, Iaşi, Medgidia, Ploieşti, Piteşti, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timişoara, asigurând program permanent în aceste unităţii, iar pentru reparaţiile mari s-a creeat Secţia cu Activitate Industrială aflată în incinta Depolui Braşov.

De asemenea există personal de întreţinere cu program de permanent în punctele de lucru aflate în subordinea secţiilor de reparaţie, respectiv în: Bacău, Basarab, Ciceu, Jibou, Oraviţa, Sighetul Marmaţiei, Tecuci.

În prezent S.C. "CFR SCRL Braşov" S.A. şi-a extins activitatea de întreţinere şi reparaţii pentru material rulant motor şi pentru societaţile feroviare private, deţine certificate de omologare, agremente tehnice feroviare, atestate eliberate de AFER Bucureşti în conformitate cu prevederile OMT 290/2000.
Back
WWW.SCRL.RO